Llengües

Secretaria

Preinscripció Grau superior

 • Podeu trobar la informació actualitzada i els tràmits a la web gencat.cat 

 

 

 

 

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera
petició amb el barem provisional a 22/06/2021

 

Fes el seguiment

 
 • 23 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

  Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

 • Del 23 (a les 13.00 h) al 30 de juny de 2021: presentació de reclamacions

  Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació, utilitzant l'eina electrònica per a presentar reclamacions.

 • 5 de juliol de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

  Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

 • 5 de juliol de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

  El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

 • 8 de juliol de 2021: llista ordenada definitiva

  Després del sorteig, s'elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

 • 16 de juliol de 2021: oferta final de places escolars

  Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

 • 16 de juliol de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

Formalitza la matriculació

Segona fase d'admissió

 • Del 19 al 23 de juliol de 2021: matriculació

  Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada. La matriculació es farà de manera virtual.

 • 1 de setembre de 2021: publicació de vacants

  A partir d'aquesta data, es publicaran els centres i cicles formatius en què han quedat places vacants.

 • De l’1 al 3 de setembre de 2021: presentació de sol·licituds

  Aquest és el termini de presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció.

 • 6 de setembre de 2021: llista d'alumnes admesos

  Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre.

Back to Top