Oferta Educativa

Cicle formatiu tècnic superior transport i logística

La logística és la tècnica de tenir-ho tot a punt en el moment oportú.

Família Professional: Comerç i Màrqueting
Durada: 2000 hores, distribuïdes en 2 cursos acadèmics
Horari: 1 grup de tarda de 15 a 21h
Preu en concepte de matrícula i material: 360 euros de matrícula + 84,95 euros de material

La nostra economia necessita de persones formades en logística i transport per créixer i competir amb el principals hubs logístics europeus. Per una altra part els nous models d’organització empresarials requereixen d’una gestió global de les seves cadenes de subministrament i distribució, això es tradueix en comptar amb persones capaces de gestionar l’aprovisionament, la producció, els estocs i el transport de mercaderies en una xarxa complexa.

El Cicle de Transport i Logística forma professionals capaços de gestionar els moviments i condicionament de mercaderies i de viatgers en totes les modalitats de transport: terrestre, aeri i marítim en un entorn econòmic de globalització i internacionalització.

Segur que t’interessa!

 • Vols ser part integrant de la comunitat logística del nostre país? Operadors logístics, transitaris, navilieres, agents portuaris….
 • T’agradaria ser còmplice de la professionalització de les nostres exportacions i importacions?

Aquest cicle et permetrà:

 • Organitzar l’operativa del transport en totes les seves modalitats.
 • Elaborar i gestionar els plans de transport, de producció, d’operacions i els fluxos de magatzem per optimitzar el nivell de servei.
 • Organitzar els departaments d’una empresa de transport i logística de mercaderies i/o viatgers determinant els recursos humans i materials necessaris per acomplir el objectius de eficiència.
 • Utilitzar i aprofundir en el coneixement de les llengües estrangeres com l’anglès, el francès i l’alemany, imprescindibles per aconseguir un lloc de treball de qualitat.
 • Obtenció del Certificat de capacitació pel Transport atorgat per la Direcció General de Transport i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
 • Realitzar  pràctiques professionals en empreses a Catalunya i possibilitat de fer estades a la UE en el marc del programa ERASMUS+

Sortides professionals

Tècnic superior en Transport i Logística de mercaderies i/o viatgers, Cap de tràfic en una empresa nacional o internacional de transport, Cap de magatzem o Assistència a la Direcció Logística d’empreses productores i/o distribuïdores.

Per què a eCAT-bcn "Lluïsa Cura"?

 • Perquè creiem en la Formació Professional
 • Som l’únic centre que compta amb la col·laboració de diversos professionals del sector per a impartir formació específica.
 • Col·laborem amb el Port de Barcelona per la promoció del transport Intermodal fent un curs sobre les Autopistes del Mar,  organitzat per l’Escola Europea de Short Sea Shipping.
 • Amb un curs addicional pots tenir el títol de tècnic en Comerç Internacional.
 • Podràs optar per la Formació Dual
 • Col•laborem amb un ventall ampli d’empreses i institucions públiques, on els estudiants fan pràctiques.
 • Conferències i visites: ports, aeroport, magatzems, fires.
 • Rebem i enviem estudiants a altres països
 • Borsa de treball
 • Convenis amb diversos centres internacionals on podràs desenvolupar les teves pràctiques.

Per accedir al cicle has de:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir 18 anys, si es té un cicle formatiu de grau mitjà, fent la prova d'accés a CFGS per un cicle de la mateixa família.
 • Haver superat la prova d'accés a CFGS i tenir 19 anys.
 • Més informació a la web de la Generalitat.

 Continguts Del Cicle

MÒDUL PROFESSIONAL

HORES 1R CURS

HORES 2N CURS

M9 Transport Internacional de mercaderies

132

 

M2 Gestió administrativa del Comerç Internacional

231

 

M4 Gestió econòmica i financera de l’empresa

132

 

M6 Logística d’emmagatzematge

99

 

M13 Formació i orientació laboral

99

 

M1 Comercialització dels transport i la logística

 

99

M3 Gestió administrativa del transport i logística

 

132

M7 Organització del transport de mercaderies

 

99

M8 Organització del transport de viatgers

 

66

M5 Logística d’aprovisionament

 

99

M10 Organització d’altres serveis de transport

 

99

M11 Anglès

66

66

M12 Segona llengua estrangera

 

132

M14 Projecte de transport i logística

 

66

M15 Formació en centres de treball

 

350

 

Mòdul 1 Comercialització dels transport i la logística    99 hores

Mòdul 2 Gestió administrativa del comerç internacional  231 hores

Aquest mòdul  proporcionarà a l’alumne una visió general dels instruments que s’utilitzen en els mercats exteriors, l’operativa per a la  gestió de les importacions i les exportacions , així com  els aspectes que caracteritzen el món global en el que es desenvolupa l’activitat de la major part de les empreses i institucions.

Mòdul 3 Gestió administrativa del transport i logística 132 hores

L’alumne aprendrà a gestionar i tramitar les autoritzacions i llicències per realitzar serveis de transport interior i internacional de mercaderies i de viatgers; coneixerà els diferents contractes i assegurances relacionats amb l’activitat del transport i a resoldre les diferents incidències d’una empresa o agència de transport, transitària, emmagatzemista-distribuïdor i operador logístic.

Mòdul 4 Gestió econòmica i financera de l’empresa  132 hores

Aprendràs les eines principals per tal de gestionar una empresa des del punt de vista de la tresoreria, la comptabilitat, l’anàlisi del risc de inversions etc...

També obtindràs eines per tal de desenvolupar les teves aptituds emprenedores.

Mòdul 5 Logística d’Aprovisionament  99 hores

L'alumne aprendrà a analitzar les necessitats de materials i de recursos necessaris en els plans de producció i distribució. També a programar els fluxos de materials i productes ajustant-se als objectius, terminis i qualitat del procés per realitzar i controlar l'aprovisionament de materials i mercaderies

Mòdul 6 Logística d'emmagatzematge  132 hores

En aquest mòdul tractarem  tot allò relacionat amb els règims d'emmagatzematge, l'organització dels espais i del procés d'emmagatzematge i la gestió i supervisió dels estocs.

Us volem donar les eines per desenvolupar les vostres capacitats de planificació, organització i presa de decisions estratègiques per una eficient gestió logística.

Mòdul 7 Organització del transport de mercaderies  99 hores

En aquest mòdul aprendràs a:

 • Dissenyar l’estructura i funcionament del departament d’explotació o tràfic d’una empresa de transport per carretera
 • Analitzar els costos d’explotació de l’empresa de transport terrestre
 • Planificar del servei de transport per carretera
 • Confeccionar les rutes de transport segons demanda del servei.
 • Gestionar les operacions de transport terrestre
 • Determinar els sistemes pel control de qualitat i mediambiental 

Mòdul 8 Organització del transport de viatgers 66 hores

Mòdul 9 Transport Internacional d Mercaderies  132 hores

En aquest mòdul aprendràs a organitzar i gestionar el procés de distribució internacional de mercaderies per via terrestre, aèria i marítima, de manera que el lliurament s'efectuï en la forma i els terminis establerts.

També  s’inclouran temes d’actualitat fent referència a la situació de cada transport a Catalunya i a Europa i resta de països  així com les perspectives de futur.

Mòdul 10  Organització d’altres serveis de transport

Mòdul 11 i Mòdul 17  Primera Llengua Estrangera Anglès

Aquests mòduls s’imparteixen al llarg de tot el cicle amb una metodologia comunicativa. Les activitats estan dissenyades  per tal que l’alumne pugui resoldre amb eficiència  els reptes del món professional, tenint en compte diferències culturals a nivell internacional. Al mòdul 11 l’alumne treballarà l’anglès al món de l’empresa i al mòdul 17, l’anglès específic de la gestió del transport i la logística.

Per a aquests mòduls és necessari tenir com a mínim el nivell A2 del Marc de Referència Europeu. Aquells alumnes que tinguin un nivell inferior hauran d’assolir aquest nivell pel seu compte, utilitzant recursos propis o eines d’autoaprenentatge que facilitarà el professorat.

Mòdul 12  Segona Llengua Estrangera (francès):

Aquest mòdul és una introducció a la llengua i cultura francòfones aplicada al món professional.  Aprendràs a resoldre amb èxit les situacions de comunicació més habituals al lloc de treball (rebre els clients, agafar el telèfon, escriure emails, viatjar a l'estranger, parlar dels serveis que ofereix la teva empresa etc.), en adquirint simultàniament les estructures bàsiques del francès. No es requereix nivell previ. 

Mòdul 12 Segona Llengua Estrangera (alemany):

Aquest mòdul és una introducció a la llengua i cultura alemanyes aplicada al món professional. Aprendràs a resoldre amb èxit les situacions de comunicació més habituals al lloc de treball (atenció telefònica, rebre clients, comunicació escrita , informació sobre els serveis que ofereix la teva empresa, viatjar a l’estranger, etc) en adquirint simultàniament les estructures bàsiques de l’alemany . No es requereix nivell previ i des de l’inici es treballaran totes les destreses.

Mòdul 13 Formació i orientació laboral   99 hores

L'alumne coneixerà les estratègies per tal d'inserir els treballadors a les empreses. També els drets i deures derivats de la relació laboral. D'altra banda es tractarà la prevenció dels riscos laborals a l'empresa i els plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball relacionats amb aquest cicle.

Mòdul 14  Projecte de transport i logística

Mòdul 15 Formació en centres de treball

Mòdul 16 Negociació internacional en l’àmbit de l’empresa (francès)

Aquest mòdul consolida i amplia les estructures gramaticals i situacions  comunicatives bàsiques adquirides al mòdul 12.  Es centra en la comercialització i lliurament d'un producte o servei (petició i seguiment de comandes, gestió de reclamacions etc.) i la seva presentació i difusió comercial.

Mòdul 16 Negociació internacional en l’àmbit de l’empresa (alemany)

Aquest mòdul consolida i amplia les estructures gramaticals i situacions comunicatives bàsiques adquirides al mòdul 12. Es centra en la comercialització i lliurament d'un producte o servei (petició i seguiment de comandes, gestió de reclamacions etc.) i la seva presentació i difusió comercial.

Back to Top