Llengües

Borsa de Treball

Borsa de Treball

Tots els alumnes, en acabar els seus estudis, poden lliurar al Centre el seu currículum vitae per tal de poder gaudir de totes les ofertes de treball que s’adrecen a l’institut.

Aquests currículums es fan arribar a les empreses i institucions per tal que l’alumnat pugui participar en els seus processos de selecció.

Contacte

Coordinadora de Formació Professional: Margaret Arce
Adreça correu electrònic: borsatreball@lluisacura.cat

La gestió de la borsa de treball es fà a traves del nou portal http://borsatreball.lluisacura.cat/

Per tal d’autoritzar la difusió del currículum, hi hauríeu d’escriure la següent clàusula:

De conformitat amb allò previst a la Llei 15/1999, de Protecció de dades personals, amb l'enviament del meu CV, dono consentiment per al tractament de les meves dades personals, permetent expressament la seva transmissió a empreses sol·licitants d'ofertes de treball i llocs de pràctiques.

Es podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a l'esmentada llei a través de carta certificada, tot adjuntant fotocòpia del DNI o NIE+ passaport a la següent adreça:

Institut Lluïsa Cura
Departament escola empresa
Rda St. Antoni, 19
08011 barcelona

Back to Top